NL38RABO0360707645 – genaaid op MP

Melding ; NL38 RABO 0360 707645
Gedupeerd
WAT gekocht
BEDRAG betaald
DAT
NAAM v/d oplichter
WOONPL / 06-nr
Verhaal
Gartman
To link deco m4 wifi booster
80,00
2020-12-18
Tom
Drachten
Wi-Fi versterkers gekocht ..niet ontvangen ..nog gevraagd of het al opgestuurd is .. maar geen reaktie


ook opgelicht ?
meld het hier én doe aangifte
zoeken met de 06-nummers of IBAN kan extra info opleveren