NL42ABNA0912596465 – 0681184416 – Marktplaats verkopers uit Ferwert zijn niet te vertrouwen

Melding ; NL42 ABNA 0912 596465  +  06-81184416

Gedupeerd
WAT gekocht
BEDRAG betaald
DAT
NAAM v/d oplichter
WOONPL / 06-nr
Verhaal
Klaske
Bronse beeld
300
2019-04-26
Anne
Ferwert 0681184416
Vertel ...


ook opgelicht ?
meld het hier én doe aangifte
zoeken met de 06-nummers kan extra info opleveren