NL42BUNQ2043944703 – Efteling valkuil

Melding ; NL42 BUNQ 2043 944703
Gedupeerd
WAT gekocht
BEDRAG betaald
DAT
NAAM v/d oplichter
WOONPL / 06-nr
Verhaal
Hercules
Kaartjes Efteling
75
2020-06-01
AS
Wageningen
3 efteling kaartjes voor €75. ITikkieverzoek betaald maar volgens de adverteerder niets ontvangen. Hield me 2 dagen aan het lijntje. Toen ben ik gaan googlen en vond ik dit.


ook opgelicht ?
meld het hier én doe aangifte
zoeken met de 06-nummers of IBAN kan extra info opleveren