NL42BUNQ2050003323 – toch te gretig geweest

Melding ; NL42 BUNQ 2050 003323
Gedupeerd
WAT gekocht
BEDRAG betaald
DAT
NAAM v/d oplichter
WOONPL / 06-nr
Verhaal
Remy
Super Mario Odyssey
24,00
2020-11-15
FAMILLIE LOURENS
De Westereen
Deal gemaakt op MP. Veel gechecked, helaas toch te gretig geweest.


ook opgelicht ?
meld het hier én doe aangifte
zoeken met de 06-nummers of IBAN kan extra info opleveren