NL44BUNQ2070938603 – 0633841946 – duur nummer

Melding ; NL44 BUNQ 2070 938603  +  06-33841946
Gedupeerd
WAT gekocht
BEDRAG betaald
DAT
NAAM v/d oplichter
WOONPL / 06-nr
Verhaal
na betaling niets meer gehoord
Custom videos
35
2022-10-27
Selena
Amsterdam 0633841946
35 euro betaald voor videos op verzoek. Alles was mogelijk, totdat ik betaald had. Daarna alleen maar smoesjes gehoord en uiteindelijk niets meer (waarschijnlijk geblokkeerd). De advertentiesite (sexjobs) heeft alle bewijs gezien en kiest ervoor om niet in te grijpen. De rekening staat op naam van C.P. De Jonge


ook opgelicht ?
meld het hier én doe aangifte
zoeken met de 06-nummers of IBAN kan extra info opleveren