NL46BUNQ2075908362 – bekende facebookoplichter

extra info: veelpleger ... !
Melding ; NL46 BUNQ 2075 908362
Gedupeerd
WAT gekocht
BEDRAG betaald
DAT
NAAM v/d oplichter
WOONPL / 06-nr
Verhaal
koffieleut
Philips koffiemachine
59
2022-09-06
Groupon
Vertel ...


ook opgelicht ?
meld het hier én doe aangifte
zoeken met de 06-nummers of IBAN kan extra info opleveren