NL48ABNA0254397522 – overgemaakt naar zijn rekeningnummer na controle bij politie.nl

Melding ; NL48 ABNA 0254 397522

Gedupeerd
WAT gekocht
BEDRAG betaald
DAT
NAAM v/d oplichter
WOONPL / 06-nr
Verhaal
Nathalie
JBL Charge 3
75,00
10/05/2018
Martens
Gronongen
Wij hebben op donderdag 10 mei j.l. een JBL Charge 3 gekocht van de heer Martens (die zich later J. Hoekse) noemde. Wij hebben 75,00 euro overgemaakt naar zijn rekeningnummer (nadat wij deze gecontroleerd hadden bij de politie, maar hier was niets bekend). Nadat wij het geld hadden overgemaakt, zagen wij dat de naam niet J. Hoekse was maar M. Oznavruz. Nadat wij de heer Hoekse / Martens hiermee geconfronteerd hadden, reageerde hij met hoe bedoelt u? En of ik er een foto van kon maken. Dat hebben we gedaan en daarna bleef het stil. Wij hebben diverse malen contact met hem op genomen via MP maar er kwam geen enkele reactie meer. Wij zagen later dat alle verdere advertenties van hem waren verwijderd.


ook opgelicht ?
meld het hier én doe aangifte
zoeken met de 06-nummers kan extra info opleveren