NL56BUNQ2080231472 – oplichting gevraagd

Meer van het zelfde : de11100110012621411812

Melding ; NL56 BUNQ 2080 231472
Gedupeerd
WAT gekocht
BEDRAG betaald
DAT
NAAM v/d oplichter
WOONPL / 06-nr
Verhaal
Yvon
Hobby spatel
15
2022-11-20
Chantal van Assen / M. Balhagi
Winsum
Chantal van Assen reageerde op mijn zoekopdracht en wij zijn een prijs overeen gekomen.
Na betaling via een betaalverzoek reageerde zij nog, maar daarna bleef het akelig stil.
Rekening staat op naam van M. Balhagi.
Ik heb melding gemaakt bij BUNQ bank.
Linda
Hoefschoenen te koop gevraagd op fb shetlander forum
37
2022-11-18
Chantal van Assen / M. Balhagi
Winsum
Te koop gevraagd, binnen half uur reactie. Ging te makkelijk en nu radiostilte..overgemaakt naar M. Balhagi dat is de naam vd rekeninghouder


ook opgelicht ?
meld het hier én doe aangifte
zoeken met de 06-nummers of IBAN kan extra info opleveren