NL59BUNQ2053564954 – 0630852660 – Makita kitspuit

extra info: veelpleger ... !
Melding ; NL59 BUNQ 2053 564954  +  06-30852660
Gedupeerd
WAT gekocht
BEDRAG betaald
DAT
NAAM v/d oplichter
WOONPL / 06-nr
Verhaal
KDJ
Makita kitspuit
135
2021-01-08
Florian
Winterswijk 0630852660
Vertel ...


ook opgelicht ?
meld het hier én doe aangifte
zoeken met de 06-nummers of IBAN kan extra info opleveren