NL61BUNQ2039465871 – 0686330528 – waarschuwing mp

Melding ; NL61 BUNQ 2039 465871  +  06-86330528

Gedupeerd
WAT gekocht
BEDRAG betaald
DAT
NAAM v/d oplichter
WOONPL / 06-nr
Verhaal
Joep
Gopro 7 Black
200
2019-11-20
RKM Raymon Mahabier
0686330528
Vertel ...


ook opgelicht ?
meld het hier én doe aangifte
zoeken met de 06-nummers kan extra info opleveren