NL62BUNQ2036538878 – Bekende gegevens oplichters

Melding ; NL62 BUNQ 2036 538878

Gedupeerd
WAT gekocht
BEDRAG betaald
DAT
NAAM v/d oplichter
WOONPL / 06-nr
Verhaal
Jansen
Nintendo switch
200
2019-08-31
KE
Dorst
Nummer is gebruikt bij oplichting


ook opgelicht ?
meld het hier én doe aangifte
zoeken met de 06-nummers kan extra info opleveren