NL65BUNQ2056062887 – Fluke multifucker

Melding ; NL65 BUNQ 2056 062887
Gedupeerd
WAT gekocht
BEDRAG betaald
DAT
NAAM v/d oplichter
WOONPL / 06-nr
Verhaal
Mb1994
Fluke multimeter
70
2021-02-12
Martien stolberg
Sneek
Gebruikt foto’s van eBay Advertenties vaak in de VS. eerst vriendelijk wordt steeds arroganter en agressiever naarmate je achterdochtig begint te worden


ook opgelicht ?
meld het hier én doe aangifte
zoeken met de 06-nummers of IBAN kan extra info opleveren