NL65RABO0101846460 – 0626590806 – Tag Heuer 2000 horloge

Melding ; NL65 RABO 0101 846460  +  06-26590806

Gedupeerd
WAT gekocht
BEDRAG betaald
DAT
NAAM v/d oplichter
WOONPL / 06-nr
Verhaal
Erij
Horloge
186,95
2019-07-26
Winter
Sneek 0626590806
Geld overgemaakt daarna geen gehoor meer
Sebastien
Tag Heuer 2000 horloge
256,95
2019-07-25
LizzyX en W. Saydi en mevrouw Versloot
Oostende 0626590806
Opgelicht met betaling van horloge door mevrouw Versloot / marktplaatsaccount LizzyX / Rabobankaccount W. Saydi rekeningnummer NL65 RABO 0101 8464 60


ook opgelicht ?
meld het hier én doe aangifte
zoeken met de 06-nummers kan extra info opleveren