NL65RABO0101846460 – 0626590806 – Tag Heuer 2000 horloge

Opgelicht, meldingen;

NL65RABO0101846460   06-26590806 🙁
Gedupeerde
WAT gekocht
BEDRAG betaald
DATUM
NAAM v/d oplichter
WOONPLAATS /06-nr
Verhaal
Erij
Horloge
186,95
2019-07-26
Winter
Sneek 0626590806
Geld overgemaakt daarna geen gehoor meer
Sebastien
Tag Heuer 2000 horloge
256,95
2019-07-25
LizzyX en W. Saydi en mevrouw Versloot
Oostende 0626590806
Opgelicht met betaling van horloge door mevrouw Versloot / marktplaatsaccount LizzyX / Rabobankaccount W. Saydi rekeningnummer NL65 RABO 0101 8464 60
Kom je er nu achter dat je ook bent opgelicht?

Aarzel dan niet; meld het hier én doe aangifte
Verder zoeken met de evt. vermelde 06-nummers kan meer info opleveren