NL71BUNQ2084908736 – 0623996742 – Geld fietsen

Melding ; NL71 BUNQ 2084 908736  +  06-23996742
Gedupeerd
WAT gekocht
BEDRAG betaald
DAT
NAAM v/d oplichter
WOONPL / 06-nr
Verhaal
Fietser
Garmin Edge 530
130
2023-01-27
Vergunst
Enschede
Betaalverzoek buiten Marktplaats om gedaan via Bunq en stom genoeg akkoord gegaan


ook opgelicht ?
meld het hier én doe aangifte
zoeken met de 06-nummers of IBAN kan extra info opleveren