NL72BUNQ2044282305 – het stinkt !

Wederom advertenties op marktplaats met link naar website die compleet vals is :
Glenntronics.nl / info@Glenntronics.nl
https://electronic4u.nl/ info@electronic4u.nl
info@hamelmann-elektro.de + ook hier
extra info: veelpleger ... !
Melding ; NL72 BUNQ 2044 282305

Gedupeerd
WAT gekocht
BEDRAG betaald
DAT
NAAM v/d oplichter
WOONPL / 06-nr
Verhaal
weet niet
Sonos
0,00
2020-04-19
Trap er Niet in!
weet niet
Klopt nieks van Trap er Niet in!


ook opgelicht ?
meld het hier én doe aangifte
zoeken met de 06-nummers of IBAN kan extra info opleveren