NL73BUNQ2044497336 – 0682307474 – Schimmig

extra info: veelpleger ... !
Melding ; NL73 BUNQ 2044 497336  +  06-82307474
Gedupeerd
WAT gekocht
BEDRAG betaald
DAT
NAAM v/d oplichter
WOONPL / 06-nr
Verhaal
Domoor
Festool Apparaat
202,00
2020-06-14
Johan
Winterswijk 0682307474
14/06 Via marktplaats naar whatsapp gelokt en daar via Tikkie betaald met INGB
16/06 Verkoper toegegeven dat hij mij had opgelicht. Was bereidt om terug te betalen
17/6 Met schimmige BUNQ constructie geprobeerd mij nogmaals voor hetzelfde bedrag op te lichten


ook opgelicht ?
meld het hier én doe aangifte
zoeken met de 06-nummers of IBAN kan extra info opleveren