NL74BUNQ2052589252 – Mrktplaats, én bedankt

Melding ; NL74 BUNQ 2052 589252
Gedupeerd
WAT gekocht
BEDRAG betaald
DAT
NAAM v/d oplichter
WOONPL / 06-nr
Verhaal
Joyce D
Nintendo switch game
29
2020-12-29
M Veldwijk
Goes
Nintendo switch game gekocht, kreeg een betaal verzoek, dus betaald en daarna kreeg ik een melding van marktplaats dat de gebruiker geblokkeerd is wegens fraude


ook opgelicht ?
meld het hier én doe aangifte
zoeken met de 06-nummers of IBAN kan extra info opleveren