NL74BUNQ2074697589 – gehackt?

Melding ; NL74 BUNQ 2074 697589
Gedupeerd
WAT gekocht
BEDRAG betaald
DAT
NAAM v/d oplichter
WOONPL / 06-nr
Verhaal
Demonski
Supboard
106,95
2022-08-22
Blonk
Grongingen
De mevrouw zei zelf gehackt te zijn


ook opgelicht ?
meld het hier én doe aangifte
zoeken met de 06-nummers of IBAN kan extra info opleveren