NL76BUNQ2072885205 – droeftoeter

Melding ; NL76 BUNQ 2072 885205
Gedupeerd
WAT gekocht
BEDRAG betaald
DAT
NAAM v/d oplichter
WOONPL / 06-nr
Verhaal
Jeroen72212
Een jbl partybox
59
2022-07-24
Otsenko
Onbekend
Mijn vrouw heeft een jbl partybox besteld maar als ik op mijn bankrekening kijk dat staat er dus 2 rekeningnummers vermeld

IBAN: NL78BUNQ2291284258
BIC: BUNQNL2A
Naam: Bunq B.V.
Omschrijving: bxxv9cvq 014000043
4755152 NL76BUNQ2072885205 Y. Tr
otsenkoook opgelicht ?
meld het hier én doe aangifte
zoeken met de 06-nummers of IBAN kan extra info opleveren