NL79INGB0390772313 – Wie dit leest is de sjaak

extra info: veelpleger ... !
Melding ; NL79 INGB 0390 772313
Gedupeerd
WAT gekocht
BEDRAG betaald
DAT
NAAM v/d oplichter
WOONPL / 06-nr
Verhaal
Karmaman
Remarkable 2
000,00
2023-02-18
H
Heerlen
Weer een katvanger van oplichtersbende

D. Nagelhout, NL79 INGB 0390 7723 13

NL79INGB0390772313


ook opgelicht ?
meld het hier én doe aangifte
zoeken met de 06-nummers of IBAN kan extra info opleveren