NL81INGB0684270609 – 0685290230 – Minder minder oplichters

Melding ; NL81 INGB 0684 270609  +  06-85290230
Gedupeerd
WAT gekocht
BEDRAG betaald
DAT
NAAM v/d oplichter
WOONPL / 06-nr
Verhaal
Johan
step
77,50
2020-12-31
Mo
de Haag 0685290230
via app contact gelegd, foto's gevraagd.. en prijs overeen gekomen..
Daarna niets meer gehoord


ook opgelicht ?
meld het hier én doe aangifte
zoeken met de 06-nummers of IBAN kan extra info opleveren