NL84BUNQ2048040063 – Gekocht en betaald. Niets ontvangen en verkoper reageerd niet meer.

Melding ; NL84 BUNQ 2048 040063
Gedupeerd
WAT gekocht
BEDRAG betaald
DAT
NAAM v/d oplichter
WOONPL / 06-nr
Verhaal
Frank
Tacx
350
2020-10-10
Arno Hall
Warten
Gekocht en betaald. Niets ontvangen en verkoper reageerd niet meer.


ook opgelicht ?
meld het hier én doe aangifte
zoeken met de 06-nummers of IBAN kan extra info opleveren