NL85BUNQ2069408272 – 0684232637 – Makita oplichtert

extra info: veelpleger ... !
Melding ; NL85 BUNQ 2069 408272  +  06-84232637
Gedupeerd
WAT gekocht
BEDRAG betaald
DAT
NAAM v/d oplichter
WOONPL / 06-nr
Verhaal
macmac
Makita
110
2022-04-29
macmac
Zierikzee
gebruikte ook de naam Jolanda en uit de bankoverschijving meen ik de naam Bakir te hebben opgemaakt


ook opgelicht ?
meld het hier én doe aangifte
zoeken met de 06-nummers of IBAN kan extra info opleveren