NL88TRIO0788942328 – 0616828510 – verkoper levert niet en vindt aangifte geen probleem

Melding ; NL88 TRIO 0788 942328  +  06-16828510
Gedupeerd
WAT gekocht
BEDRAG betaald
DAT
NAAM v/d oplichter
WOONPL / 06-nr
Verhaal
Rolf
Een scooterhelm
100,00
2020-06-12
Effern
Breskens 0616828510
Scooter helm gekocht op marktplaats, afgerekend via Tikkie, artikel niet ontvangen en verkoper heeft middels App aangegeven het betaalde niet te zullen verzenden en aangifte geen probleem te vinden.


ook opgelicht ?
meld het hier én doe aangifte
zoeken met de 06-nummers of IBAN kan extra info opleveren