NL89ABNA0829342168 – faudt figuur

extra info: veelpleger ... !
Melding ; NL89 ABNA 0829 342168
Gedupeerd
WAT gekocht
BEDRAG betaald
DAT
NAAM v/d oplichter
WOONPL / 06-nr
Verhaal
Appel
Garmin edge 830
000,00
2022-08-05
BT
Winschoten
Nl89abna0829342168 op naam van S bogutekin


ook opgelicht ?
meld het hier én doe aangifte
zoeken met de 06-nummers of IBAN kan extra info opleveren