NL89BUNQ2048488501 – Oplichting

Melding ; NL89 BUNQ 2048 488501
Gedupeerd
WAT gekocht
BEDRAG betaald
DAT
NAAM v/d oplichter
WOONPL / 06-nr
Verhaal
Oplichting
Pokemon kaartrn
10
2020-11-02
Len jacobs
Wanneer betaald geen reactie meer


ook opgelicht ?
meld het hier én doe aangifte
zoeken met de 06-nummers of IBAN kan extra info opleveren