NL90BUNQ2052905863 – Smerig figuur

Melding ; NL90 BUNQ 2052 905863
Gedupeerd
WAT gekocht
BEDRAG betaald
DAT
NAAM v/d oplichter
WOONPL / 06-nr
Verhaal
Barthen
Airfrayer
125,00
2021-01-03
Teun de Jong
Delfzijl
Vertel ...


ook opgelicht ?
meld het hier én doe aangifte
zoeken met de 06-nummers of IBAN kan extra info opleveren