NL90BUNQ2054186651 – 0687604198 – te lui om te poepen

Melding ; NL90 BUNQ 2054 186651  +  06-87604198
Gedupeerd
WAT gekocht
BEDRAG betaald
DAT
NAAM v/d oplichter
WOONPL / 06-nr
Verhaal
TT
Makita gereedschap
200
2021-01-18
Mark en Michelle
Middelburg 0687604198
Vertel ...


ook opgelicht ?
meld het hier én doe aangifte
zoeken met de 06-nummers of IBAN kan extra info opleveren