NL92BUNQ2043912569 – 0626743618 – nergens meer op gereageerd

Melding ; NL92 BUNQ 2043 912569  +  06-26743618
Gedupeerd
WAT gekocht
BEDRAG betaald
DAT
NAAM v/d oplichter
WOONPL / 06-nr
Verhaal
No-Go
Lego ideas
130
2020-05-22
De wit
Heerlen 0626743618
Vertel ...
Anoniempje
Wahoo Elemnt Bolt fietscomputer
166,95
2020-05-22
Cees de Wit
Brunssum 0626743618
Via marktplaats een bedrag overeen gekomen, beantwoorde vragen netjes en logisch, stuurde foto's van het product, via tikkie het bedrag overgemaakt waarna nergens meer op gereageerd is.


ook opgelicht ?
meld het hier én doe aangifte
zoeken met de 06-nummers of IBAN kan extra info opleveren