NL92BUNQ2055309390 – Geld kwijt. Aangifte gedaan

Melding ; NL92 BUNQ 2055 309390
Gedupeerd
WAT gekocht
BEDRAG betaald
DAT
NAAM v/d oplichter
WOONPL / 06-nr
Verhaal
Fleur
Nintendo switch spel
25
2021-01-28
Myrthe
Juluanadorp
Betaald voor spel. Daarna geen contact met kunnen leiden. Vinkjes mp altijd groen. Niks ontvangen. Geld kwijt. Aangifte gedaan


ook opgelicht ?
meld het hier én doe aangifte
zoeken met de 06-nummers of IBAN kan extra info opleveren