NL92BUNQ2057691225 – fraude

Melding ; NL92 BUNQ 2057 691225
Gedupeerd
WAT gekocht
BEDRAG betaald
DAT
NAAM v/d oplichter
WOONPL / 06-nr
Verhaal
Willem
Fraude
0
2021-03-18
Rowan
Hoogeveen
Deze verkoper gebruikt mijn foto's met als doel andere mensen op te lichten.


ook opgelicht ?
meld het hier én doe aangifte
zoeken met de 06-nummers of IBAN kan extra info opleveren