NL97INGB0664273092 – fout spel

Melding ; NL97 INGB 0664 273092
Gedupeerd
WAT gekocht
BEDRAG betaald
DAT
NAAM v/d oplichter
WOONPL / 06-nr
Verhaal
Loefff
Switch game
25
2023-10-03
Loef
Vertel ...


ook opgelicht ?
meld het hier én doe aangifte
zoeken met de 06-nummers of IBAN kan extra info opleveren