NL97RABO0304831867 – Magic Mouse en de grote verdwijntruc

Melding ; NL97 RABO 0304 831867
Gedupeerd
WAT gekocht
BEDRAG betaald
DAT
NAAM v/d oplichter
WOONPL / 06-nr
Verhaal
Aswin
Apple Magic Mouse 2
40
3-6-2020
gijs
Vught
Na een prijs overeen te zijn gekomen heb ik betaald.
Eenmaal betaald kwam er geen reactie meer en ook werd het product niet opgestuurd.
Het kan ook rekeningnummer NL73RABO0325301433 zijn.
Er stonden namelijk 2 nummers in mijn afschrijving.
Maar ik had ergens gelezen dat dit een tussenrekening kon zijn van de Rabobank zelf.


ook opgelicht ?
meld het hier én doe aangifte
zoeken met de 06-nummers of IBAN kan extra info opleveren