NL97SNSB8838067082 – Uitkijken!!! trap er niet in.

Melding ; NL97 SNSB 8838 067082
Gedupeerd
WAT gekocht
BEDRAG betaald
DAT
NAAM v/d oplichter
WOONPL / 06-nr
Verhaal
oplichting melden
retrocomputer
80
2021-11-16
Tjaboo
Haren
Netjes geboden op een retrocomputer, na betaling nooit ets ontvangen.

Achter marktplaatsnaam Punter (Bert) , blijkt een andere naam te zitten Tjaboo. Uitkijken!!! trap er niet in.


ook opgelicht ?
meld het hier én doe aangifte
zoeken met de 06-nummers of IBAN kan extra info opleveren