helaas ….

0644444444 = Bad News !

Gedupeerd
WAT gekocht
BEDRAG betaald
IBAN
NAAM v/d oplichter
WOONPL /06-nr
Verhaal
Sandy
Laarzen
107
NL54RABO0326993940
Wayona Groen
Appelscha 0644444444
Vertel ...


ook opgelicht ?
meld het hier én doe aangifte
zoeken met de IBAN-rekeningnummers kan extra info opleveren