0612479719 = Bad News !

Gedupeerd
WAT gekocht
BEDRAG betaald
IBAN
NAAM v/d oplichter
WOONPL /06-nr
Verhaal
Lavendel
Teddy beren
115,00
NL42ABNA0887618383
Steve1979
Honselerdijk 0612479719
Ik heb bij de persoon J.Charite eerder iets gekocht en ontvangen daarom dacht ik dat het veilig was en heb dus enkele beren bij haar gekocht en betaald na enkele emails gestuurd te hebben en ingesproken te hebben op de voicemail wist ik dat het fout zat
Ik heb toen een oproep geplaatst daar hebben zich 10 gedupeerden gemeld waarvan enkele ook voor flinke bedragen zijn opgelicht ik wil dan ook volgende week aangifte gaan doen


ook opgelicht ?
meld het hier én doe aangifte
zoeken met de IBAN-rekeningnummers kan extra info opleveren