0612486946 = Bad News !

Gedupeerd
WAT gekocht
BEDRAG betaald
IBAN
NAAM v/d oplichter
WOONPL /06-nr
Verhaal
Brendsteinfort
Canada goose jas
155,00
NL71RABO333655788
Bas leeuwenhoek
Groningen 0612486946
Ik zou een canada goose jas van hem kopen betaal ik word ik geblokkeerd en hoor ik niks meer van hem


ook opgelicht ?
meld het hier én doe aangifte
zoeken met de IBAN-rekeningnummers kan extra info opleveren