0613866306 = Bad News !

Gedupeerd
WAT gekocht
BEDRAG betaald
IBAN
NAAM v/d oplichter
WOONPL /06-nr
Verhaal
Linda
Breakout magazines
108,75
NL34ABNA0495879177
Jessica / Sandra
Roermond 0613866306
Via marktplaats 160 magazines breakout gekocht en 108,75 euro inclusief verzendkosten betaald. Hierna geen reactie meer van de verkoper. Dezelfde advertentie werd de volgende dag opnieuw aangeboden. Partner heeft toen een bod gedaan, dit werd meteen geaccepteerd. Haar naam was toen Sandra uit Groningen. Het telefoonnummer was hetzelfde als van ‘Jessica’


ook opgelicht ?
meld het hier én doe aangifte
zoeken met de IBAN-rekeningnummers kan extra info opleveren