0613903856 = Bad News !

Gedupeerd
WAT gekocht
BEDRAG betaald
IBAN
NAAM v/d oplichter
WOONPL /06-nr
Verhaal
Marieke
Lego
275
NL14INGB0006543433
Anouk
Zoetermeer 0613903856
Lego betaald maar nooit gekregen
Marieke
Lego
275
NL14INGB0007643743
Chantal
Heerlen 0613903856
Lego gekocht maar nooit gekregen


ook opgelicht ?
meld het hier én doe aangifte
zoeken met de IBAN-rekeningnummers kan extra info opleveren