0618033375 = Bad News !

Gedupeerd
WAT gekocht
BEDRAG betaald
IBAN
NAAM v/d oplichter
WOONPL /06-nr
Verhaal
outoftheblue
Kettingzaag
200,00
NL26ABNA0562603972
Henri
Tilburg 0618033375
Opgelicht met een kettingzaag. Oplichter antwoordt met een voicebericht via Whatsapp


ook opgelicht ?
meld het hier én doe aangifte
zoeken met de IBAN-rekeningnummers kan extra info opleveren