0620569797 = Bad News !

Gedupeerd
WAT gekocht
BEDRAG betaald
IBAN
NAAM v/d oplichter
WOONPL /06-nr
Verhaal
Opgelicht.
Kleren
260
NL71RABO0333655788
Drj of Giovanni
Deventer 0620569797
Heb wat kleren besteld via marktplaats. Hij zou het opsturen na betaling via tikkie heb ik netjes gedaan. Daarna heeft hij mij geblokt op whatsapp en niet gehoord.


ook opgelicht ?
meld het hier én doe aangifte
zoeken met de IBAN-rekeningnummers kan extra info opleveren