0621699365 = Bad News !

Gedupeerd
WAT gekocht
BEDRAG betaald
IBAN
NAAM v/d oplichter
WOONPL /06-nr
Verhaal
Van zanten
Auto
200
NL71INGB0006372515
Pma colen
Helmond 0621699365
Bied autos aan en vraagt aanbetalingen.
Van Zanten
Auto
250
NL71INGB0006372515
Pma colen
Helmond 0621699365
Vertel ...


ook opgelicht ?
meld het hier én doe aangifte
zoeken met de IBAN-rekeningnummers kan extra info opleveren