0622816597 = Bad News !

Gedupeerd
WAT gekocht
BEDRAG betaald
IBAN
NAAM v/d oplichter
WOONPL /06-nr
Verhaal
Trudy52
Kopen van boeken
24
NL78BUNQ2052562990
Damian van Veen
Vlissingen 0622816597
Betaalt met een tikkie en nooit meer iets gehoord


ook opgelicht ?
meld het hier én doe aangifte
zoeken met de IBAN-rekeningnummers kan extra info opleveren