0634041007 = Bad News !

Gedupeerd
WAT gekocht
BEDRAG betaald
IBAN
NAAM v/d oplichter
WOONPL /06-nr
Verhaal
dan
Grafische rekenmachine
70
NL38RABO0157337057
M. El Khalki
Cuijk 0634041007
rekenmachine nooit ontvangen


ook opgelicht ?
meld het hier én doe aangifte
zoeken met de IBAN-rekeningnummers kan extra info opleveren