0639657061 = Bad News !

Gedupeerd
WAT gekocht
BEDRAG betaald
IBAN
NAAM v/d oplichter
WOONPL /06-nr
Verhaal
Klaas
Nintendo Switch
250
NL54RABO0341381659
Peter Glaswachter
Alkmaar 0639657061
Zegt dat hij aan het werk is en dat zijn dochter van 14 thuis is. Geeft een vals adres op en wilt dat je vooraf betaald omdat hij zogenaamd in een overleg van zijn werk moet.
Na 250 euro via tikkie te hebben betaald niemand thuis en neemt de telefoon niet meer op. Ook nog iemand anders die dezelfde dag op het zelfde adres stond en ook bleek opgelicht. Deze man moet gestopt worden


ook opgelicht ?
meld het hier én doe aangifte
zoeken met de IBAN-rekeningnummers kan extra info opleveren