0657067873 = Bad News !

Gedupeerd
WAT gekocht
BEDRAG betaald
IBAN
NAAM v/d oplichter
WOONPL /06-nr
Verhaal
Johan
GI JOE
125
NL67ABNA0603337414
Hasan
Sneek 0657067873
Meerdere keren mensen met dezelfde Gi Joe advertenties opgelicht. Bekent bij de verzamel sites.


ook opgelicht ?
meld het hier én doe aangifte
zoeken met de IBAN-rekeningnummers kan extra info opleveren