0684181335 = Bad News !

Gedupeerd
WAT gekocht
BEDRAG betaald
IBAN
NAAM v/d oplichter
WOONPL /06-nr
Verhaal
Kees
Whatsapp fraudeur
000,00
DE56110101015457048668
Henri Johan W.
0684181335
Deed zich via whatsapp voor als mijn zoon, had een nieuw telefoonnummer en vroeg om geld omdat zijn oude telnr geblokkeerd was en hij geen rekening kon betalen. Ik kon het storten op het voornoemde bankreknr. Mijn zoon..die ik benaderde ..wist uiteraard van niets …


ook opgelicht ?
meld het hier én doe aangifte
zoeken met de IBAN-rekeningnummers kan extra info opleveren