0684325967 = Bad News !

Gedupeerd
WAT gekocht
BEDRAG betaald
IBAN
NAAM v/d oplichter
WOONPL /06-nr
Verhaal
de Sjaak
nintendo switch
206,95
NL78ASNB0267450583
Linda Beek
0684325967
betaald maar niets ontvangen


ook opgelicht ?
meld het hier én doe aangifte
zoeken met de IBAN-rekeningnummers kan extra info opleveren