0684548984 = Bad News !

Gedupeerd
WAT gekocht
BEDRAG betaald
IBAN
NAAM v/d oplichter
WOONPL /06-nr
Verhaal
GeenLego Dus
Lego set
100
NL24ABNA0811922138
Jon
Coevorden 0684548984
Lego gekocht, betaald via tikkie. Nooit ontvangen. Later bleek dat de foto's nep waren. Geen contact meer kunnen krijgen met de verkoper.


ook opgelicht ?
meld het hier én doe aangifte
zoeken met de IBAN-rekeningnummers kan extra info opleveren