0685017062 = Bad News !

Gedupeerd
WAT gekocht
BEDRAG betaald
IBAN
NAAM v/d oplichter
WOONPL /06-nr
Verhaal
plexus
een erotische dienst
150
NL64INGB0002784126
Fleur
Barneveld 0685017062
Vooraf betalen en bij aankomst ook een borg willen en daarna niet thuis geven


ook opgelicht ?
meld het hier én doe aangifte
zoeken met de IBAN-rekeningnummers kan extra info opleveren